För närvarande ändras inte våra avgångar från Italien men på grund av Coronaviruset finns det risk att ankomsterna till Sverige blir försenade.

Vi hanterar våra kunders bokningar efter dessa förutsättningar men vi måste vara vaksamma på att ledtiderna kan komma att påverkas då alla chaufförer som lämnar landet kommer att kontrolleras vilket kan innebära att långa köer bildas.

Se nedanstående information.

Autostrada del Brennero invites you to take note of the traffic restrictions imposed by the Dpcm of 9 March on the whole national territory and points out that the Austrian authorities have adopted health control measures on vehicles coming from Italy such as to generate slowdowns and queues even beyond here on the border.

The Brenner motorway is entirely viable as always.

The Brenner motorway is entirely viable as always. However, in order to comply with the government’s provisions regarding the containment of the Covid-19 infection and to guarantee the continuity of the motorway service also in the future, the Company has adopted prudential measures to manage operating personnel, with minimal effects on users.

Vi fortsätter följa utvecklingen tillsammans med vår italienska agent UBV.