EU:s mobilitetspaket presenteras i tre delar och genomförandet kommer att innebära stora förändringar inom transportbranschen. Delar av paketet införs med start i februari och sätter fokus på skärpta regler för användning av utländska fordon, bättre kontroller av transportföretag och utökade sanktionsmöjligheter.

I juni 2020 antogs mobilitetspaketet i EU och innebar skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör-och vilotider och cabotagetransporter.

Regler som redan tillämpas:

 • Krav på övernattningsfaciliteter vid regelbunden veckovila på arbetsgivarens bekostnad.
 • Tillåtet med två reducerade veckovila efter varandra (internationellt) – ersättning inom 3 veckor.
 • Hemresa för chaufförer var 4:e vecka.
 • Daglig/veckovis körtid kan ökas med upp till en timme för att hinna hem för dygns- eller veckovila.

Nya regler som träder i kraft från februari är:

 • Nya regler för hemresa av fordon till registreringsland
 • 4-dagars ”avkylningsperiod” för cabotagetransporter
 • Registrering av gränspassering för alla chaufförer inom internationella transporter
 • Tredjelandskörning kommer att omfattas utstationeringsregler.

De ändringar som införs nu tillsammans med ökade krav och ytterligare ändringar framöver kommer få konsekvenser i form av ökade omkostnader vilket kommer innebära en förändring i priserna.

De största faktorerna som påverkar omkostnaderna framöver är:

 • Ökad chaufförs- och kapacitetsbrist
 • Nya driftsuppsättningar och mer komplicerad administration
 • Ändringar i beskattningen av löner till chaufförer

Conroute inför den 1 mars 2022 ett tillägg med anledning av EU:s mobilitetspaket.

Vänligen kontakta oss vid frågor gällande ovanstående information.

För mer info angående EUs mobilitetspaket, klicka här

Följande tillägg gäller per land

Land                                   Tillägg %

Belgien                                         9

Danmark                                      6

Estland                                         3

Finland                                         5

Frankrike                                      6

Holland                                        9

Irland                                            6

Italien                                           6

Lettland                                       3

Litauen                                         3

Norge                                           6

Polen                                            7,5

Portugal                                       6

Schweiz                                        6

Slovakien                                     9

Slovenien                                     6

Spanien                                        6

Storbritannien                            6

Tyskland                                      10

Österrike                                      8

Vi följer utvecklingen löpande och reserverar oss för eventuella förändringar.