Införande av koldioxidskatt är en del av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), och en åtgärd för att EU ska nå sina mål för hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp.

Du som importör ska från och med den 1 oktober 2023 rapportera till det EU-centrala CBAM-systemet om du importerat vissa typer av varor. Varukoder som omfattas av de nya bestämmelserna återfinns i följande kapitel 25-28, 31, 71-73 samt 76. Mer djupgående information gällande varukoderna finner ni här från sida 39 och framåt.

Rapporteringen sker via Tullverkets e-tjänster.

Läs mer om den nya koldioxidskatten vid import här.