Tullhantering

Conroute erbjuder Dig en effektiv tullhantering då det är ett specialiserat och komplext område som i dagsläget genomgår stora förändringar.
Traditionella pappersbaserade transaktioner byts ut till datoriserade meddelanden. EU arbetar på att införa en ny och harmoniserad tullagstiftning. Vidare är också säkerhet och skydd av den internationella försörjningskedjan tullmyndighetens ansvar.

Allt detta påverkar Dina dagliga internationella aktiviteter.

Vi erbjuder anpassade lösningar till Ditt företags behov som inkluderar:
Tulldeklarationer (export, import, transiteringar, TIR)
Tullagerprocedurer
Hjälp till klassificering för att säkerställa rätt tullavgift
Hantering av kvoter, licenser & restriktioner
Ursprungscertifikat
ATA-carnet
Kundstöd

Kontakta oss gärna för mer information, vår personal finns till för Dig!