Tullhantering

Vi har många års erfarenhet av tullrelaterade frågor då vi är en global speditör. Vi erbjuder Dig en effektiv tullhantering då det är ett specialiserat och komplext område som i dagsläget genomgår stora förändringar.

Båda våra bolag är AEO-certifierade av Tullverket vilket innebär att vårt arbete håller både hög kvalité och säkerhet.

Traditionella pappersbaserade transaktioner byts ut till datoriserade meddelanden. EU arbetar på att införa en ny och harmoniserad tullagstiftning. Vidare är också säkerhet och skydd av den internationella försörjningskedjan tullmyndighetens ansvar.

Allt detta påverkar Dina dagliga internationella aktiviteter.

Vi erbjuder anpassade lösningar till Ditt företags behov som inkluderar:
Tulldeklarationer (export, import, transiteringar, TIR)
Tullagerprocedurer
Hjälp till klassificering för att säkerställa rätt tullavgift
Hantering av kvoter, licenser & restriktioner
Ursprungscertifikat
ATA-carnet
Kundstöd

Tveka inte att kontakta oss för mer information, vår personal finns till för Dig!