Ordlista

ADR – Farligt Gods
AWB – Airway Bill Flygfraktsedel
B/L Bill of Lading
BAF – Bunker Adjustment Factor
CAF – Currency Adjustment Factor
CBM – Cubikmeter/Kubikmeter
DGR – Dangerous gods
DMT – Drivmedelstillägg
FCL – Full Container Load 20` / 40`
FTL – Full Truck Load/Fulltrailer
HAWB – House Airway Bill Fraktsedel för enskild kund
HBL – House Bill of Lading
IATA – International Air Transport Association
IMO/DGR – Dangerous gods
ISPS – International Ship & Port Facility Security
LCL – Less Container Load
LDM – Loadingmeter/Flakmeter
LTL – Less Truck Load/Styckegods
MAUT – Vägskatt i Tyskland
MAWB – Master Airway Bill Fraktsedel för hel flygsamlastning
MBL – Master Bill of Lading
NSAB – Nordiska Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser
PSS – Peak Season Surcharge