Tjänster

Flygfrakt är ett tidseffektivt transportalternativ med många varierande servicegrader, såsom;

Samlastningar
Prioritetsgods
Känsligt gods
Högvärdigt gods
Farligt gods
Personlig kurir

Våra globala tjänster omfattar bland annat:
Fullvärdigt tullombud för både export och import
Skräddarsydda lösningar för att uppfylla särskilda transportkrav
Flygcharter
Time Critical Cargo
Lagerhantering för både kort- och långsiktiga behov
Transiteringar
Distribution
Tullager
Vi är IATA registrerade

Vi använder oss i största möjliga mån av e-freight lösningar, dokumentslösa flygsändningar, för att minimera risken att sändningen blir försenad pga. saknade dokument samt att minska vår miljöpåverkan.

Kontakta oss gärna för mer information på 08-595 113 30, vår personal finns till för Er!