Varuförsäkringar

Vi på Conroute hanterar våra sändningar enligt fastställda rutiner och med hög kvalitet. Trots detta kan det tyvärr förekomma förluster eller skador genom olyckliga händelser. Ansvaret för väg-, flyg- eller sjötransporter omfattas av olika föreskrifter (beroende på om transporten sker inrikes eller utrikes), vilket oftast inte innefattar varornas verkliga värde. Därför kan Conroute erbjuda Dig som kund att teckna en separat varuförsäkring som ger Dig ekonomiskt skydd gällande förluster eller skador som beror på yttre omständigheter. På detta sätt kan Du undvika obehagliga överraskningar och känna Dig extra trygg.

Conroute AB rekommenderar varuförsäkring för att:
Det gäller att agera innan skadan sker
Det är billigt och enkelt
Du får professionell hjälp

Varför varuförsäkring?
För att i största möjliga mån undvika ekonomiska förluster i samband med en skada, för även om vi på Conroute gör vårt yttersta för att hantera godset på bästa sätt kan vi dessvärre inte kontrollera alla länkar i transportkedjan.
Skulle olyckan ändå vara framme anser vi att vårt primära intresse är att försäkra oss om att våra kunder blir så lite lidande som möjligt. Oavsett om man är köpare eller säljare är det alltid en fördel att vara den som tecknar försäkring.

Då uppnår man nämligen följande:
Snabbare utbetalning av ersättningen
Täckning av varans fulla värde utan hänsyn till transportörens begränsningar
Skadebehandling på svenska
Automatisk täckning när risken inträder
Fasta kontaktpersoner

När man inte själv tecknar varuförsäkring riskerar man:
Att behöva resa krav mot utländsk transportör eller försäkringsbolag
Språkproblem och att ärendet dras i långbänk
Att äventyra det goda samarbetet med sin handelspartner
Att inte ha kontroll på om godset överhuvudtaget är försäkrat och i så fall på vilka villkor

Hur tecknar man en varuförsäkring?
Avtala med Din kontaktperson hos oss om att försäkra sändningen så hjälper vi Dig att ta fram en försäkringspremie
Om Du önskar ett fast avtal gällande försäkring av alla Dina transporter kan vi erbjuda det. Avtalet administreras direkt av Conroute, som samarbetar med IF Försäkringar.