Visste Du att…

…om godset transporteras på fartyg från till exempel Asien kan det inträffa ett ”Gemensamt Haveri”. Då är alla som har gods ombord skyldiga att var med och bidra till betalningen för bogsering eller bärgning av fartyget oavsett om godset är skadat eller inte. Om det finns en varuförsäkring så ingår skydd för ”Gemensamt Haveri” i den.

Varför varuförsäkra?

Varuförsäkring är en försäkring vid export och import, inrikestransporter samt crosstrading över hela världen. Den gäller för de flesta handelsvaror som transporteras med bil, fartyg, flyg och järnväg.

Varuförsäkringen är en objektsförsäkring som omfattar skada oavsett vem som vållat den.

Utförs transporten av en transportör så har transportören ett begränsat ansvar för godset under transporten. Enligt nationella och internationella regelverk så kan du få en begränsad ersättning för ditt skadade eller försvunna gods baserat på dess vikt. Oftast räcker detta belopp inte för att täcka värdet av ditt gods fullt ut.

Du bör därför teckna en varuförsäkring för ditt gods så att godset blir ersatt till sitt fulla värde vid en eventuell skada.

Det finns en hel del fördelar med att ha en varuförsäkring.

 

  • Bland annat får Du en bättre ersättning än den Du kan få ut av transportörens ansvar samtidigt som Du slipper hela utredningsförfarandet om vems ansvar det egentligen var och vem som var vållande.

 

  • Ingen självrisk.

 

  • Full återbetalning av varuvärdet + 10 % i handelsvinst + frakt.

 

  • Du får dessutom praktiska råd och en snabbare skadereglering vid en eventuell skada.

 

  • Du behöver bara skicka in en reklamation till oss så reglerar försäkringsbolaget reklamationen efter de villkor som gäller.

 

Hur försäkrar jag?

Vem som ansvarar för godset under en transport avgörs av Incoterms 2020 och skall framgå av det avtal som upprättats mellan köpare och säljare.

Leveransklausulen i köpeavtalet avgör vem som står risken och vem som skall försäkra godset.

Du behöver egentligen bara veta varuvärdet och att varan inte faller in under undantag på försäkrat gods. Olika ansvars- och ersättningsnivåer gäller för olika transportsätt.

Kontakta oss så hjälper vi Dig att teckna en varuförsäkring.