Skip to Content

Monthly Archives: februari 2018

Farligt gods

Det är med en viss stolthet vi kan informera om att både Maria Granberg och Magnus Eldelöf har godkända IATA Dangerous Goods Certificat.

För att handlägga farligt gods måste minst två personer inom företaget ha denna utbildning, certifierad av IATA.

Det är ytterst viktigt att alla aktörer som arbetar med farligt gods även besitter kunskap om farligt gods.

Vad klassas då som farligt gods?
Farligt gods är ämnen och föremål som har egenskaper så att om de inte hanteras rätt under en transport utgör en risk för människor, djur eller omgivande miljö. Med omgivande miljö menas annat gods, fordon/transportmedel, luft, mark, byggnader, vatten och naturmiljö.

Är du osäker på eller har frågor om farligt gods? Kontakta gärna våra certifierade medarbetare Maria Granberg och Magnus Eldelöf eller vår säkerhetsrådgivare Eva Westling.

0 Continue Reading →

Kapacitetsbrist på lastbilar i USA

Under en längre tid har det varit kapacitetsbrist på lastbilar över hela USA där bland annat väderförhållandena den senaste tiden varit en bidragande orsak. Nu kommer USA att implementera en ny förordning vilken kommer påverka lastbilstillgängligheten på de amerikanska vägarna.

Den nya förordningen, The Electronic Logging Device (ELD) träder i kraft den 1 april 2018. Förordningen är utformad för att säkerställa att körtider övervakas och olyckor som orsakas av bl.a. trötthet minskas.

Denna förordning väntas öka det befintliga höga trycket på åkeribranschen då tiden fordonen tillbringar på väg kommer att minska.

Det fortgående problemet med lastbilstillgänglighet, ny lagstiftning samt ökade bränslekostnader väntas öka kostnaderna för inrikesdragningarna i USA samt även förlänga ledtiderna.

Vi på Conroute tillsammans med våra samarbetspartners i USA kommer att fortsätta vårt arbete för att minimera eventuella konsekvenser för våra kunder.

Önskar ni läsa med om ELD besök gärna nedan länk;

https://www.trucks.com/2017/10/23/drivers-shortage-elds-trucking-concerns/

0 Continue Reading →

Strejken i Sveriges hamnar är avblåst

Den utlysta strejken är avblåst då Sveriges hamnar och Hamnarbetarförbundet nu enats i ett andrahandskontrakt.

Avtalet innebär att verksamheten i alla berörda hamnar nu återgår till det normala.

0 Continue Reading →