Stora delar av Europa börjar nu lätta på restriktionerna vilket sänder positiva signaler. Detta gör att våra biltransporter inom Europa nu börjar återgå till ett normalläge. Dock kan det fortfarande förekomma viss fördröjning som kan komma att påverkar våra transporter och medföra något längre ledtider.

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss.