EU-kommissionen har fattat besluta gällande tull- och momsbefrielse för import av skyddsutrustning samt vissa varor för att bekämpa COVID-19 och för att hjälpa dem som drabbats.

Varorna som omfattas är t.ex. skyddsglasögon, skyddsutrustning för mun och näsa samt respiratorer och testutrustning.

Du har rätt till tullfrihet om varorna importeras av eller på uppdrag av ett statligt eller offentligt organ eller annat organ som är offentligrättsligt reglerat. Även företag som importerar dessa varor på uppdrag av dessa organ kan omfattas av tullfrihet under förutsättning att varorna direkt efter importen levereras till dem.

Står du i startgroparna för att importera skyddsutrustning?

Kontakta ditt team på Conroute.