Skip to Content

Strejken i Sveriges hamnar är avblåst

Den utlysta strejken är avblåst då Sveriges hamnar och Hamnarbetarförbundet nu enats i ett andrahandskontrakt. Avtalet innebär att verksamheten i alla berörda hamnar nu återgår till det normala.

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 654/2014 om utövande av unionens rättigheter inom internationella handelsregler genomförs handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i […]

Farligt gods

Det är med en viss stolthet vi kan informera om att både Maria Granberg och Magnus Eldelöf har godkända IATA Dangerous Goods Certificat. För att handlägga farligt gods måste minst […]

Kapacitetsbrist på lastbilar i USA

Under en längre tid har det varit kapacitetsbrist på lastbilar över hela USA där bland annat väderförhållandena den senaste tiden varit en bidragande orsak. Nu kommer USA att implementera en […]

Conroute Group växer!

Conroute Group har varit delägare i SkanTrans Irland i 16 år men har nu förvärvat aktiemajoriteten i företaget. Tillsammans med övriga skandinaviska partners vill vi vidareutveckla SkanTrans Irland till att […]