Skip to Content

Konflikt Suezkanalen

Den 15 december attackerades liberiskt flaggade fraktfartyg vid Suezkanalens passage. Fartygen är tillhörande MSC samt Hapag Lloyd. Inga människor skadades i attacken. Tilltaget har dock gjort att majoriteten av rederierna […]

Förändrad Maut i Tyskland och EU:s initiativ ETS

  Bäste kund Vi vill uppmärksamma dig på ett par förändringar som aviserats från tyska staten samt från EU och som kommer att få konsekvenser för transporter inom Europa fr.o.m. […]

Conroute går hand i hand med idrottsrörelsen

Vi måste alla ta vår del av samhällsansvaret. Inte bara som enskild individ utan också som företag i näringslivet. Som vi alla vet är det våra barn och ungdomar som […]

Införande av koldioxidskatt vid import

  Införande av koldioxidskatt är en del av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), och en åtgärd för att EU ska nå sina mål för hållbar utveckling och […]

Hjälpsändning till Turkiet

Den 6 februari skakades sydöstra Turkiet av två kraftiga jordskalv. Konsekvenserna för människor, byggnader, infrastruktur, transporter och el- och telefonnät är omfattande och behovet av hjälp är akut. Nu flyger […]