Skip to Content

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 654/2014 om utövande av unionens rättigheter inom internationella handelsregler genomförs handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i […]

Kinesiskt nyår

Mellan den 15-21 februari ligger större delen av Kina och Taiwans logistikverksamhet nere. Detta då det kinesiska nyåret ska firas. I år går vi in i Hundens år Hundens år […]

Farligt gods

Det är med en viss stolthet vi kan informera om att både Maria Granberg och Magnus Eldelöf under januari månad uppdaterat sina IATA Dangerous Goods Certificat. Maria och Magnus har […]

Kapacitetsbrist på lastbilar i USA

Under en längre tid har det varit kapacitetsbrist på lastbilar över hela USA där bland annat väderförhållandena den senaste tiden varit en bidragande orsak. Nu kommer USA att implementera en […]

Conroute Group växer!

Conroute Group har varit delägare i SkanTrans Irland i 16 år men har nu förvärvat aktiemajoriteten i företaget. Tillsammans med övriga skandinaviska partners vill vi vidareutveckla SkanTrans Irland till att […]