Skip to Content

Införande av koldioxidskatt vid import

  Införande av koldioxidskatt är en del av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), och en åtgärd för att EU ska nå sina mål för hållbar utveckling och […]

Hjälpsändning till Turkiet

Den 6 februari skakades sydöstra Turkiet av två kraftiga jordskalv. Konsekvenserna för människor, byggnader, infrastruktur, transporter och el- och telefonnät är omfattande och behovet av hjälp är akut. Nu flyger […]

Tulldagen 2022

Den årliga tulldagen gick av stapeln den 18e oktober och vi på Conroute hade den stora äran att delta. Årets tulldag präglades till stor del av de enorma utmaningarna som […]

Näringsliv och idrott

Att stötta idrottsrörelsen ser vi som en självklarhet! Vi som arbetar på Conroute har alla en anknytning till sport i någon form. Spannet är brett, elitspelare, styrelsemedlemmar eller engagerade idrottsföräldrar. […]

Mobility package 2022

EU:s mobilitetspaket presenteras i tre delar och genomförandet kommer att innebära stora förändringar inom transportbranschen. Delar av paketet införs med start i februari och sätter fokus på skärpta regler för […]