Skip to Content

Hjälpsändning till Turkiet

Den 6 februari skakades sydöstra Turkiet av två kraftiga jordskalv. Konsekvenserna för människor, byggnader, infrastruktur, transporter och el- och telefonnät är omfattande och behovet av hjälp är akut. Nu flyger […]

Tulldagen 2022

Den årliga tulldagen gick av stapeln den 18e oktober och vi på Conroute hade den stora äran att delta. Årets tulldag präglades till stor del av de enorma utmaningarna som […]

Näringsliv och idrott

Att stötta idrottsrörelsen ser vi som en självklarhet! Vi som arbetar på Conroute har alla en anknytning till sport i någon form. Spannet är brett, elitspelare, styrelsemedlemmar eller engagerade idrottsföräldrar. […]

Mobility package 2022

EU:s mobilitetspaket presenteras i tre delar och genomförandet kommer att innebära stora förändringar inom transportbranschen. Delar av paketet införs med start i februari och sätter fokus på skärpta regler för […]

NINGBO HAMN STÄNGD **Ningo hamn delvis öppen från 8 januari**

**Tre av fem terminaler nära epidemiområdet i Beilundistriktet är öppna för last och lossning av containers från den 8 januari** Covid-utbrottet i Zhejiang-provinsen har lett till införandet av nya restriktioner […]