Skip to Content

COVID-19 – Lättnader i Europa

Stora delar av Europa börjar nu lätta på restriktionerna vilket sänder positiva signaler. Detta gör att våra biltransporter inom Europa nu börjar återgå till ett normalläge. Dock kan det fortfarande […]

Befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning

EU-kommissionen har fattat besluta gällande tull- och momsbefrielse för import av skyddsutrustning samt vissa varor för att bekämpa COVID-19 och för att hjälpa dem som drabbats. Varorna som omfattas är […]

Conroute vs. Covid-19

Kära kund, Vi befinner oss nu tillsammans i ett läge där framtiden känns osäker och oviss med Covid-19. Conroute vet givetvis inte hur situationen kommer att utvecklas men förbereder oss […]

Uppdatering Covid-19 Italien

För närvarande ändras inte våra avgångar från Italien men på grund av Coronaviruset finns det risk att ankomsterna till Sverige blir försenade. Vi hanterar våra kunders bokningar efter dessa förutsättningar […]

COVID-19 Italien

Trots COVID-19, fortsätter tillsvidare våra transporter till och från Italien som vanligt. Italiens regering har idag utfärdat karantän för hela landet i ett sätt att stoppa vidare spridning av Coronaviruset. […]