Bränsle- och valutatillägg 2022

Bränsletillägg 15 November November Oktober
Kurir 34,5% 33,5% 33,5%
Väg 78,8% 86,4% 71,6%
Valutatillägg 15 November November Oktober
Benelux 13,7% 14,0% 13,3%
Danmark 8,5% 9,2% 8,5%
England 12,2% 12,6% 10,3%
Finland 12,7% 12,9% 12,3%
Frankrike 9,5% 9,7% 9,2%
Irland 15,8% 16,2% 15,3%
Italien 14,8% 15,1% 14,3%
Norge 3,5% 3,5% 2,8%
Schweiz 74,6% 77,2% 81,2%
Tyskland 13,7% 14,0% 13,3%
Estland 14,8% 15,1% 14,3%
Polen 6,3% 6,3% 5,9%