Bränsle- och valutatillägg 2022

Bränsletillägg December Januari
Kurir 19,5% 22,5%
Väg 53,3% 53,3%
Valutatillägg December Januari
Benelux 8,5% 9,1%
Danmark 5,2% 5,5%
England 9,3% 10,8%
Finland 7,9% 8,4%
Frankrike 5,9% 6,3%
Irland 9,8% 10,5%
Italien 9,2% 9,8%
Norge 0,7% 2,1%
Schweiz 53,2% 57,2%
Tyskland 8,5% 9,1%
Estland 9,2% 9,8%
Polen 6,1% 6,1%