Bränsle- och valutatillägg 2021

Bränsletillägg Maj Juni
Kurir 17,5% 18,0%
Väg 37,7% 39,0%
Valutatillägg Maj Juni
Benelux 8,8% 8,2%
Danmark 5,2% 5,2%
England 7,8% 7,1%
Finland 8,1% 7,6%
Frankrike 6,1% 5,7%
Irland 10,2% 9,5%
Italien 9,5% 8,9%
Norge 0,0% 0,0%
Schweiz 48,6% 49,0%
Tyskland 8,8% 8,2%
Estland 9,5% 8,9%
Polen 6,1% 6,1%