Bränsle- och valutatillägg 2021

Bränsletillägg April Maj
Kurir 17,0% 17,5%
Väg 38,2% 37,7%
Valutatillägg April Maj
Benelux 8,9% 8,8%
Danmark 5,5% 5,2%
England 8,7% 7,8%
Finland 8,2% 8,1%
Frankrike 6,2% 6,1%
Irland 10,3% 10,2%
Italien 9,3% 9,5%
Norge 0,0% 0,0%
Schweiz 49,2% 48,6%
Tyskland 8,9% 8,8%
Estland 9,6% 9,5%
Polen 6,1% 6,1%