Bränsle- och valutatillägg 2021

Bränsletillägg Januari Februari
Kurir 15,5% 16,0%
Väg 30,5% 34,2%
Valutatillägg Januari Februari
Benelux 8,7% 8,0%
Danmark 5,2% 5,2%
England 3,8% 4,5%
Finland 9,5% 7,4%
Frankrike 7,1% 5,6%
Irland 11,8% 10,3%
Italien 9,3% 8,6%
Norge 0,0% 0,0%
Schweiz 55,1% 51,2%
Tyskland 8,7% 8,0%
Estland 11,0% 8,6%
Polen 6,1% 6,1%