Bränsle- och valutatillägg 2023

Bränsletillägg Mars Februari
Kurir 29,0% 35,0%
Väg 64,1% 68,1%
Valutatillägg Mars Februari
Benelux 15,0% 15,9%
Danmark 9,6% 10,3%
England 12,6% 13,5%
Finland 13,9% 14,7%
Frankrike 10,4% 11,0%
Irland 17,3% 18,3%
Italien 16,2% 17,1%
Norge 2,1% 2,1%
Schweiz 76,3% 76,3%
Tyskland 15,0% 15,9%
Estland 16,2% 17,1%
Polen 6,3% 6,3%