Bränsle- och valutatillägg 2021

Bränsletillägg September Oktober
Kurir 19,0% 21,5%
Väg 45,9% 48,4%
Valutatillägg September Oktober
Benelux 9,0% 8,5%
Danmark 5,8% 5,8%
England 8,7% 7,6%
Finland 8,3% 7,9%
Frankrike 6,2% 5,9%
Irland 10,3% 9,8%
Italien 9,6% 9,2%
Norge 0,0% 0,0%
Schweiz 53,1% 51,2%
Tyskland 9,0% 8,5%
Estland 9,6% 9,2%
Polen 6,1% 6,1%