Bränsle- och valutatillägg 2022

Bränsletillägg Juni Maj
Kurir 34,5% 35,5%
Väg 69,3% 74,4%
Valutatillägg Juni Maj
Benelux 10,7% 9,5%
Danmark 6,6% 5,9%
England 10,8% 11,1%
Finland 9,9% 8,8%
Frankrike 7,4% 6,6%
Irland 12,3% 11,0%
Italien 11,5% 10,3%
Norge 2,1% 4,9%
Schweiz 62,8% 61,6%
Tyskland 10,7% 9,5%
Estland 11,5% 10,3%
Polen 3,9% 3,9%