Skip to Content

About: Johan Hagman

Recent Posts by Johan Hagman

Införande av koldioxidskatt vid import

 

Införande av koldioxidskatt är en del av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), och en åtgärd för att EU ska nå sina mål för hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp.

Du som importör ska från och med den 1 oktober 2023 rapportera till det EU-centrala CBAM-systemet om du importerat vissa typer av varor. Varukoder som omfattas av de nya bestämmelserna återfinns i följande kapitel 25-28, 31, 71-73 samt 76. Mer djupgående information gällande varukoderna finner ni här från sida 39 och framåt.

Rapporteringen sker via Tullverkets e-tjänster.

Läs mer om den nya koldioxidskatten vid import här.

 

0 Continue Reading →

Hjälpsändning till Turkiet

Den 6 februari skakades sydöstra Turkiet av två kraftiga jordskalv. Konsekvenserna för människor, byggnader, infrastruktur, transporter och el- och telefonnät är omfattande och behovet av hjälp är akut.

Nu flyger Conroute Air & Sea tillsammans med Turkish Cargo 20 pallar med totalt 3000 kgs hjälpmaterial i form av bl a filtar, blöjor och kläder till det drabbade området.

Tillsammans kan vi alla göra skillnad!

0 Continue Reading →

Tulldagen 2022

Den årliga tulldagen gick av stapeln den 18e oktober och vi på Conroute hade den stora äran att delta. Årets tulldag präglades till stor del av de enorma utmaningarna som vår bransch och hela samhället står inför i och med krig, lågkonjunktur samt en fortgående pandemi som fortfarande härjar i vissa delar av världen. Senast tidigare i veckan stängdes Ningbos hamn ner på grund av nytt utbrott.

Även om det var en ganska dyster start på dagen så fanns det mer än bara mörker att ta med sig. Tullverket är i full fart med att utveckla sitt nya system för att bidra med ökad säkerhet och kontroll i en mer och mer instabil värld. De senaste åren av pandemi har, trots allt hemskt den medfört, varit en viktig lärpeng för alla aktörer i transportkedjan.  Med nya lärdomar och erfarenheter siktar vi mot en starkare och mer slitstark kedja än någonsin.

Dagen avslutades med en intressant föreläsning från SAAB rörande cybersäkerhet och  deras arbete kring att säkra sin verksamhet från dessa hot. I och med att den teknologiska utvecklingen går framåt i en rasande takt gäller det att vi företag hänger med i den utvecklingen och ser till att vi är väl skyddade från både externa och interna hot.

Dagen var väldigt intressant och lärorik och vi från Conroute vill tacka både Tullverket och Stockholms Handelskammare som anordnade dagen.

0 Continue Reading →

Näringsliv och idrott

Att stötta idrottsrörelsen ser vi som en självklarhet! Vi som arbetar på Conroute har alla en anknytning till sport i någon form. Spannet är brett, elitspelare, styrelsemedlemmar eller engagerade idrottsföräldrar. Majoriteten av oss har dock en sport gemensamt och det är handboll. Därför blev det lite av en självklarhet att vi valde att sponsra just Skånela IF.

Den 20 augusti fick vi glädjen att närvara på Skåneladagen. Ca 200 barn och ungdomar samlades för att starta säsongen 22/23 med skadeförebyggande träning och utbildning. Något som inte varit möjligt om inte vi i näringslivet stöttat idrottsrörelsen.

Isak Nielsen i mötet mot OV Helsingborg

Det finns många olika sätt att stötta en idrottsförening, det behöver nödvändigtvis inte alltid vara ekonomiskt. Att kombinera en elitsatsning med ett arbetsliv är inte alltid lätt. Som arbetsgivare ser vi dock enbart fördelar. Är man uppväxt med en lagsport är teamwork och ödmjukhet en självklarhet, något som vi på Conroute sätter stort värde på. Conroutes senaste tillskott på vårt Arlandakontor är därför också en linjespelare från Skånelas herrlag, Isak Nielsen.

Läs mer om Skånelas verksamhet här.

Conroute – stolt sponsor till Skånela IF!

0 Continue Reading →

Mobility package 2022

EU:s mobilitetspaket presenteras i tre delar och genomförandet kommer att innebära stora förändringar inom transportbranschen. Delar av paketet införs med start i februari och sätter fokus på skärpta regler för användning av utländska fordon, bättre kontroller av transportföretag och utökade sanktionsmöjligheter.

I juni 2020 antogs mobilitetspaketet i EU och innebar skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör-och vilotider och cabotagetransporter.

Regler som redan tillämpas:

 • Krav på övernattningsfaciliteter vid regelbunden veckovila på arbetsgivarens bekostnad.
 • Tillåtet med två reducerade veckovila efter varandra (internationellt) – ersättning inom 3 veckor.
 • Hemresa för chaufförer var 4:e vecka.
 • Daglig/veckovis körtid kan ökas med upp till en timme för att hinna hem för dygns- eller veckovila.

Nya regler som träder i kraft från februari är:

 • Nya regler för hemresa av fordon till registreringsland
 • 4-dagars ”avkylningsperiod” för cabotagetransporter
 • Registrering av gränspassering för alla chaufförer inom internationella transporter
 • Tredjelandskörning kommer att omfattas utstationeringsregler.

De ändringar som införs nu tillsammans med ökade krav och ytterligare ändringar framöver kommer få konsekvenser i form av ökade omkostnader vilket kommer innebära en förändring i priserna.

De största faktorerna som påverkar omkostnaderna framöver är:

 • Ökad chaufförs- och kapacitetsbrist
 • Nya driftsuppsättningar och mer komplicerad administration
 • Ändringar i beskattningen av löner till chaufförer

Conroute inför den 1 mars 2022 ett tillägg med anledning av EU:s mobilitetspaket.

Vänligen kontakta oss vid frågor gällande ovanstående information.

För mer info angående EUs mobilitetspaket, klicka här

Följande tillägg gäller per land

Land                                   Tillägg %

Belgien                                         9

Danmark                                      6

Estland                                         3

Finland                                         5

Frankrike                                      6

Holland                                        9

Irland                                            6

Italien                                           6

Lettland                                       3

Litauen                                         3

Norge                                           6

Polen                                            7,5

Portugal                                       6

Schweiz                                        6

Slovakien                                     9

Slovenien                                     6

Spanien                                        6

Storbritannien                            6

Tyskland                                      10

Österrike                                      8

Vi följer utvecklingen löpande och reserverar oss för eventuella förändringar.

0 Continue Reading →

 

Recent Comments by Johan Hagman

  No comments by Johan Hagman