Skip to Content

About: Johan Hagman

Recent Posts by Johan Hagman

Konflikt Suezkanalen

Den 15 december attackerades liberiskt flaggade fraktfartyg vid Suezkanalens passage. Fartygen är tillhörande MSC samt Hapag Lloyd. Inga människor skadades i attacken.

Tilltaget har dock gjort att majoriteten av rederierna nu väljer att inte passera Suezkanalen utan ändra sina rutter och passerar Godahoppsudden.

Ändringen av rutt gäller fram tills dessa att säkerhetsläget i området har stabiliserats.

 

Att seglingsrutten ändras kommer att påverka både import och exportgods samt transistid och fraktkostnad.

 

Har ni några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss!

0 Continue Reading →

Förändrad Maut i Tyskland och EU:s initiativ ETS

 

Bäste kund

Vi vill uppmärksamma dig på ett par förändringar som aviserats från tyska staten samt från EU

och som kommer att få konsekvenser för transporter inom Europa fr.o.m. slutet av 2023.

Förändrad Maut

Fr.o.m 2023-12-01 har tyska staten aviserat justeringar av den tyska mauten med + 83% vilken

påverkar såväl transporter till och från Tyskland som transit till andra länder.

Idag gäller MAUT enbart för 7,5-tons fordon och tyngre men från 1 juli 2024 kommer även fordon från 3,5 ton omfattas.

Vill du läsa mer om detaljerna för denna nya statliga pålaga, så hittar du information här:

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2023/054-wissing-aenderung-bundesfernstrassenmautgesetz.html

 

Fr.o.m. 2024 omfattas sjöfart av EU:s initiativ ETS

EU:s initiativ ETS (Emission Trading System), introducerades 2005 som ett verktyg för att

reducera utsläppen av växthusgaser. ETS innebär att de företag som förorsakar utsläppen

kommer att avgiftsbeläggas i relation till mängden utsläpp för att därigenom få dem att arbeta

för att reducera dessa, och sina kostnader.

Sjöfart kommer att integreras i ETS i tre steg, där det första steget införs 1 januari 2024 och

omfattar utsläppsrätter för 40% av utsläppen. År 2025 kommer ETS att omfatta 70% av

utsläppen och år 2026 ska 100% av de bekräftade utsläppen vara avgiftsbelagda.

Den sjöfart som påverkas initialt är person- och fraktfartyg med en bruttovikt överstigande 5000

ton och som trafikerar rutter inom EU. För rutter till och från EU gäller att 50% av utsläppen

omfattas. De kostnader som drabbar sjöfarten kommer att föras vidare i logistikkedjan till de aktörer

som nyttjar sjöfart för sina transporter.

 

Med vänliga hälsningar

Conroute AB

Joakim Hagman

0 Continue Reading →

Conroute går hand i hand med idrottsrörelsen

Vi måste alla ta vår del av samhällsansvaret. Inte bara som enskild individ utan också som företag i näringslivet. Som vi alla vet är det våra barn och ungdomar som är vår framtid. Visste du att närmare 90% av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening? Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Dessa faktorer minska den ekonomiska belastningen på samhället.

För att den ideella idrottsrörelsen ska kunna verka optimalt krävs resurser och engagemang från näringslivet. Vi på Conroute har valt att ha ett samarbeta med Skånela IF. Skånela IF är en förening som arbetar med både bredd- och elitverksamhet och som har ett starkt fokus på integrations- och trygghetsfrågor.

Samarbetet med Skånela IF har genererat i två av våra medarbetare som vi gärna vill presentera lite närmare. När man ges möjligheten att växa upp med en idrott hur påverkas man som person? Vad kan en idrottare bidra med till näringslivet?

Här syns Mathias Pettersson (t.v.) och Isak Nielsen (t.h.) tillsammans med Skånela IF P15. 

Mathias Pettersson, tränare för Skånela IF’s utvecklingslag (pojkar födda 2006 och äldre). Conroute’s senaste rekrytering till vårt Arlandakontor. Mathias arbetar i huvudsak med flygtransporter.

När började du spela handboll?

– Jag började spela handboll när jag var 8 år gammal.

Vad har idrotten betytt för dig?

– Handbollen har betytt väldigt mycket för mig. Den har gett mig en uppfostran om hur man är en bra medmänniska, att man ger och tar och att man samarbetar för bästa resultat. Handbollen har också gett mig vänner för livet som jag fortfarande har idag.

Vad betyder handbollen för dig idag?

– Handbollen idag handlar mer om att försöka lära ut det jag själv blivit lärd en gång i tiden. Att få möjlighet att få forma morgondagens handbollsspelare till att bli så bra som de möjligtvis kan är det jag brinner för idag. Att se när någon lyckas med något som jag vet att de har kämpat med eller som lag kämpat med är värt alla sena kvällar i hallen. Sen att få vinna handbollsmatcher är ju inte fel det heller.

Vad tar du med dig från lagidrotten in i arbetslivet?

– Jag tar med mig, för att lyckas så måste man jobba mot samma mål. Man behöver ha alla med sig på tåget. Sen att man ser alla dagar som en utmaning mot sig själv. Att hela tiden vilja bli bättre på det man gör. Och det gör man lättast om man har med sig laget/arbetskamraterna på vägen.

 

Isak Nielsen, seniorspelare i Skånela IF’s herrlag. Sedan 2 år arbetar Isak på vårt Arlandakontor med sjötransporter.

När började du spela handboll?

– Började på bollskolan så var väl 6 år gammal.

Vad har idrotten betytt för dig?

– Idrotten har format en till den man är. Den har påverkat vilka man umgåtts med och vilka vänner man har och har haft genom åren, vilket i längden också influerat ens personlighet till den man är idag. Man har fått lära sig lyssna och följa instruktioner och direktiv men man har även fått lära sig att leda och samarbeta för att uppnå resultat och förbättring. Det är svårt att tänka vem eller vart man hade varit om man inte hade haft idrotten sedan barnsben.

Vad betyder handbollen för dig idag?

– Det är en väldigt stor del av ens liv. På många sätt är den en tillflyktsort som man kommer till varje kväll. Man kan gå in i den bubblan, fokusera helt på att göra sitt absolut bästa och hjälpa sitt lag. Den ger även ett socialt sammanhang och tillhörighet som är svårt att nå på att annat sätt. Att få kriga och svettas med 18 av sina polare 5 till 6 dagar i veckan för att nå vårt gemensamma mål är något som är unikt för lagidrotten.

Vad tar du med dig från lagidrotten in i arbetslivet?

– Väldigt mycket skulle jag säga. Samarbetsförmåga, en strävan efter att vilja bli bättre, problemlösning och hur man tänker utanför boxen är alla saker som jag lärt mig från idrotten som också är användbara i arbetslivet. Även hur man beter sig i en grupp för att hjälpa alla runt om kring sig, att få ut så mycket som möjligt av individerna är något som man blir bra på genom idrotten.

Ett stort tack till Skånela IF som inte bara är en plantskola för handbollsspelare utan även fostrar fina samhällsmedborgare som vi i näringslivet har möjlighet att ta del av!

Här kan du läsa mer om Skånela IF’s verksamhet.

0 Continue Reading →

Införande av koldioxidskatt vid import

 

Införande av koldioxidskatt är en del av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), och en åtgärd för att EU ska nå sina mål för hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp.

Du som importör ska från och med den 1 oktober 2023 rapportera till det EU-centrala CBAM-systemet om du importerat vissa typer av varor. Varukoder som omfattas av de nya bestämmelserna återfinns i följande kapitel 25-28, 31, 71-73 samt 76. Mer djupgående information gällande varukoderna finner ni här från sida 39 och framåt.

Rapporteringen sker via Tullverkets e-tjänster.

Läs mer om den nya koldioxidskatten vid import här.

 

0 Continue Reading →

Hjälpsändning till Turkiet

Den 6 februari skakades sydöstra Turkiet av två kraftiga jordskalv. Konsekvenserna för människor, byggnader, infrastruktur, transporter och el- och telefonnät är omfattande och behovet av hjälp är akut.

Nu flyger Conroute Air & Sea tillsammans med Turkish Cargo 20 pallar med totalt 3000 kgs hjälpmaterial i form av bl a filtar, blöjor och kläder till det drabbade området.

Tillsammans kan vi alla göra skillnad!

0 Continue Reading →

 

Recent Comments by Johan Hagman

    No comments by Johan Hagman