Skip to Content

About: Johan Hagman

Recent Posts by Johan Hagman

Sjöfrakt från Asien

Vi befinner oss fortfarande i en frustrerande situation med extremt långa transittider. Aldrig någonsin har modern sjöfart varit så sårbar som nu. Det är nu vi verkligen ser hur stoppet i Suezkanalen påverkar oss med stor köbildning i bl.a. Rotterdam.

Rederier stryker ankomster på kort varsel till stora hamnar för att försöka komma i kapp sina tidtabeller, både i Asien och Europa.

Hur ser det då ut framöver? Av världens alla containers som lämnade Asien under april har det visat sig att endast 4 av 10 containers lämnade sin ursprungshamn i tid. Man spår att det kommer att se likadant ut under maj och juni.

Det råder fortfarande en enorm containerbrist i Asien. Tre kinesiska tillverkare står för 80% av produktionen av containers till rederierna.

De har ökat sin tillverkning med ca 10%. Detta kommer dock ha en inverkan på kort sikt då tillverkningen inte ökar fort nog.

Man beräknar att 500 000 nya containers ska adderas till den asiatiska marknaden i början av juli.

Containers som för tillfället är tillgängliga befinner sig på ”fel” sida av jordklotet.

Har ni frågor, kontakta oss. Vi finns här för er!

E-mail                sto@conroute.se

Telefon             08-595 113 30

 

0 Continue Reading →

Sea/Air Service

Vi är glada att kunna erbjuder en Sea/Air Service från Asien till Sverige via Dubai

Kombinationsservice, sjöfrakt till UAE, flygfrakt till ARN

 • Billigare än flygfrakt
 • Direktflyg från DXB och AUH
 • Snabbare än sjöfrakt
 • Kort transit mellan containerhamn och flygplatsen
 • Minskad hanteringstid och kostnader vid destination
 • Utnyttja vår nya Sea/Air-service från Asien

Bangkok • Busan • Chennai • Jakarta • Ho Chi Minh • Taipei • Hong Kong • Mumbai • Ningbo

Port Klang • Shanghai • Shenzhen • Singapore • Tianjin • Xiamen • Karachi • Qingdao

till Stockholm-Arlanda

För mer information och förfrågningar, vänligen kontakta oss!

E-post:              sto@conroute.se

Telefon:            08-595 113 30

0 Continue Reading →

Gällande sjöfrakt från Asien

Tillgängligheten gällande sjöfrakt från Asien spås bli kritiskt låg under maj månad

 

Tillgången på tomcontainers hos rederierna har redan nått kritiskt låga nivåer och väntas förvärras under maj. Detta gäller framförallt frakt från Asien till Europa och USA.

Marknaden var äntligen på väg att återhämta sig trots pågående pandemi men blockeringen av Suezkanalen har tyvärr påverkar marknaden negativt.

 • Brist på kapacitet under de närmaste månaderna förväntas påverka den globala logistikkedjan negativt
 • Hamnbelastning och en enorm obalans i utrustning har lett till bokningstopp hos vissa rederier
 • Kinesiska hamnar har redan lite eller ingen utrustning tillgängligt
 • Ningbo är den överlägset hårdast drabbade hamnen, detta resulterar bl.a. i ytterligare avgifter för att allokera utrustning till området

 

Priserna har åter stigit uppåt och förutspås fortsätta göra det då tillgängligheten är mycket begränsad. Det är för närvarande näst in till omöjligt att hålla en bokning och pris i mer än några minuter. Även när bokningar har accepterats finns det risk att ytterligare kostnader tillkommer då utrustning måste allokeras till avgångshamnen.

Tyvärr ser situationen ut att bli värre innan den blir bättre för bokningar till Europa under de närmaste veckorna. Effekterna, orsakade av den pågående pandemin samt Suez-incidenten, fortsätter att markant påverka Asien. Det är en oerhört svår och frustrerande tid vi befinner oss i.

Vi på Conroute fortsätter att arbeta hårt för att säkra utrymme och utrustning samt att ordna med alternativa lösningar. Vi ber dock om er förståelse och tålamod! Vi gör vårt allra yttersta för att hantera och mildra dessa mycket utmanande och aldrig tidigare skådade omständigheter.

0 Continue Reading →

Olycka Suezkanalen

Containerfartyget Ever Given som drivs av det taiwanesiska transportföretaget Evergreen Marine har fastnat i Suezkanalen, en av världens mest trafikerade handelsvägar.

Fartyget blockerar i nuläget kanalen, detta drabbar hundratals containers till och från Asien, då fartyg i transit inte kan passera platsen. Man räknar med att det kommer ta ca 2-5 dagar att få loss fartyget.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

0 Continue Reading →

Teckna Er varuförsäkring via oss!

Visste Du att…

…om godset transporteras på fartyg från till exempel Asien kan det inträffa ett ”Gemensamt Haveri”. Då är alla som har gods ombord skyldiga att var med och bidra till betalningen för bogsering eller bärgning av fartyget oavsett om godset är skadat eller inte. Om det finns en varuförsäkring så ingår skydd för ”Gemensamt Haveri” i den.

Varför varuförsäkra?

Varuförsäkring är en försäkring vid export och import, inrikestransporter samt crosstrading över hela världen. Den gäller för de flesta handelsvaror som transporteras med bil, fartyg, flyg och järnväg.

Varuförsäkringen är en objektsförsäkring som omfattar skada oavsett vem som vållat den.

Utförs transporten av en transportör så har transportören ett begränsat ansvar för godset under transporten. Enligt nationella och internationella regelverk så kan du få en begränsad ersättning för ditt skadade eller försvunna gods baserat på dess vikt. Oftast räcker detta belopp inte för att täcka värdet av ditt gods fullt ut.

Du bör därför teckna en varuförsäkring för ditt gods så att godset blir ersatt till sitt fulla värde vid en eventuell skada.

Det finns en hel del fördelar med att ha en varuförsäkring.

 

 • Bland annat får Du en bättre ersättning än den Du kan få ut av transportörens ansvar samtidigt som Du slipper hela utredningsförfarandet om vems ansvar det egentligen var och vem som var vållande.

 

 • Ingen självrisk.

 

 • Full återbetalning av varuvärdet + 10 % i handelsvinst + frakt.

 

 • Du får dessutom praktiska råd och en snabbare skadereglering vid en eventuell skada.

 

 • Du behöver bara skicka in en reklamation till oss så reglerar försäkringsbolaget reklamationen efter de villkor som gäller.

 

Hur försäkrar jag?

Vem som ansvarar för godset under en transport avgörs av Incoterms 2020 och skall framgå av det avtal som upprättats mellan köpare och säljare.

Leveransklausulen i köpeavtalet avgör vem som står risken och vem som skall försäkra godset.

Du behöver egentligen bara veta varuvärdet och att varan inte faller in under undantag på försäkrat gods. Olika ansvars- och ersättningsnivåer gäller för olika transportsätt.

Kontakta oss så hjälper vi Dig att teckna en varuförsäkring.

 

0 Continue Reading →

 

Recent Comments by Johan Hagman

  No comments by Johan Hagman