Skip to Content

Category Archives: Okategoriserade

COVID-19 – Lättnader i Europa

Stora delar av Europa börjar nu lätta på restriktionerna vilket sänder positiva signaler. Detta gör att våra biltransporter inom Europa nu börjar återgå till ett normalläge. Dock kan det fortfarande förekomma viss fördröjning som kan komma att påverkar våra transporter och medföra något längre ledtider.

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss.

0 Continue Reading →

Befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning

EU-kommissionen har fattat besluta gällande tull- och momsbefrielse för import av skyddsutrustning samt vissa varor för att bekämpa COVID-19 och för att hjälpa dem som drabbats.

Varorna som omfattas är t.ex. skyddsglasögon, skyddsutrustning för mun och näsa samt respiratorer och testutrustning.

Du har rätt till tullfrihet om varorna importeras av eller på uppdrag av ett statligt eller offentligt organ eller annat organ som är offentligrättsligt reglerat. Även företag som importerar dessa varor på uppdrag av dessa organ kan omfattas av tullfrihet under förutsättning att varorna direkt efter importen levereras till dem.

Står du i startgroparna för att importera skyddsutrustning?

Kontakta ditt team på Conroute.

0 Continue Reading →

Conroute vs. Covid-19

Kära kund,

Vi befinner oss nu tillsammans i ett läge där framtiden känns osäker och oviss med Covid-19. Conroute vet givetvis inte hur situationen kommer att utvecklas men förbereder oss dagligen för att snabbt möta de nya utmaningarna.

Genom åren har vi lärt oss att vara flexibla och lyhörda för de snabba vändningarna som sker i vår bransch. Vi vill att ni ska veta att vi är fullt rustade för att möta era behov framöver. Även om vissa länder stänger sina gränser gäller det inte transporter av gods, däremot kan det leda till fördröjningar och ökande kostnader i transportkedjan.

Trots situationen har vi alla möjligheter att assistera er när vi nu eventuellt måste hitta nya lösningar i en onormal situation. Oavsett situation finns det gods som måste vidare till mottagaren, dock kanske via nya rutter och transportsätt. Med vår mångåriga rutin och breda kunskap kan hjälpa er att finna passande lösningar.

Conroute har ett brett kontaktnät runt om i världen vad gäller transporter. Vi har god tillgång till terminaler för att hålla godset till dess att bäst lösning finns.

Här på Conroute är vi vanliga människor som arbetar, precis som du. Vi finns här för dig så att vi tillsammans kan arbeta för att minimera oron i denna situation.

Tveka aldrig att kontakta oss!

0 Continue Reading →

Uppdatering Covid-19 Italien

För närvarande ändras inte våra avgångar från Italien men på grund av Coronaviruset finns det risk att ankomsterna till Sverige blir försenade.

Vi hanterar våra kunders bokningar efter dessa förutsättningar men vi måste vara vaksamma på att ledtiderna kan komma att påverkas då alla chaufförer som lämnar landet kommer att kontrolleras vilket kan innebära att långa köer bildas.

Se nedanstående information.

Autostrada del Brennero invites you to take note of the traffic restrictions imposed by the Dpcm of 9 March on the whole national territory and points out that the Austrian authorities have adopted health control measures on vehicles coming from Italy such as to generate slowdowns and queues even beyond here on the border.

The Brenner motorway is entirely viable as always.

The Brenner motorway is entirely viable as always. However, in order to comply with the government’s provisions regarding the containment of the Covid-19 infection and to guarantee the continuity of the motorway service also in the future, the Company has adopted prudential measures to manage operating personnel, with minimal effects on users.

Vi fortsätter följa utvecklingen tillsammans med vår italienska agent UBV.

0 Continue Reading →

COVID-19 Italien

Trots COVID-19, fortsätter tillsvidare våra transporter till och från Italien som vanligt.

Italiens regering har idag utfärdat karantän för hela landet i ett sätt att stoppa vidare spridning av Coronaviruset. Människor uppmanas av premiärminister Giuseppe Conte att stanna hemma. Resor till och från arbetet är undantagna.

Vi följer utvecklingen tillsammans med vår italienska agent UBV. Läs mer här.

 

0 Continue Reading →