Skip to Content

Category Archives: Okategoriserade

Mobility package 2022

EU:s mobilitetspaket presenteras i tre delar och genomförandet kommer att innebära stora förändringar inom transportbranschen. Delar av paketet införs med start i februari och sätter fokus på skärpta regler för användning av utländska fordon, bättre kontroller av transportföretag och utökade sanktionsmöjligheter.

I juni 2020 antogs mobilitetspaketet i EU och innebar skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör-och vilotider och cabotagetransporter.

Regler som redan tillämpas:

 • Krav på övernattningsfaciliteter vid regelbunden veckovila på arbetsgivarens bekostnad.
 • Tillåtet med två reducerade veckovila efter varandra (internationellt) – ersättning inom 3 veckor.
 • Hemresa för chaufförer var 4:e vecka.
 • Daglig/veckovis körtid kan ökas med upp till en timme för att hinna hem för dygns- eller veckovila.

Nya regler som träder i kraft från februari är:

 • Nya regler för hemresa av fordon till registreringsland
 • 4-dagars ”avkylningsperiod” för cabotagetransporter
 • Registrering av gränspassering för alla chaufförer inom internationella transporter
 • Tredjelandskörning kommer att omfattas utstationeringsregler.

De ändringar som införs nu tillsammans med ökade krav och ytterligare ändringar framöver kommer få konsekvenser i form av ökade omkostnader vilket kommer innebära en förändring i priserna.

De största faktorerna som påverkar omkostnaderna framöver är:

 • Ökad chaufförs- och kapacitetsbrist
 • Nya driftsuppsättningar och mer komplicerad administration
 • Ändringar i beskattningen av löner till chaufförer

Conroute inför den 1 mars 2022 ett tillägg med anledning av EU:s mobilitetspaket.

Vänligen kontakta oss vid frågor gällande ovanstående information.

För mer info angående EUs mobilitetspaket, klicka här

Följande tillägg gäller per land

Land                                   Tillägg %

Belgien                                         9

Danmark                                      6

Estland                                         3

Finland                                         5

Frankrike                                      6

Holland                                        9

Irland                                            4

Italien                                           6

Lettland                                       3

Litauen                                         3

Norge                                           6

Polen                                            7,5

Portugal                                       6

Schweiz                                        6

Slovakien                                     9

Slovenien                                     6

Spanien                                        6

Storbritannien                            4

Tyskland                                      10

Österrike                                      8

Vi följer utvecklingen löpande och reserverar oss för eventuella förändringar.

0 Continue Reading →

NINGBO HAMN STÄNGD **Ningo hamn delvis öppen från 8 januari**

**Tre av fem terminaler nära epidemiområdet i Beilundistriktet är öppna för last och lossning av containers från den 8 januari**

Covid-utbrottet i Zhejiang-provinsen har lett till införandet av nya restriktioner i Ningbos hamn, en av världens största hamnar, detta orsakar trängsel och stora störningar för transporterna i regionen och vid Ningbos lastbilsterminaler.

Lastbilsverksamhet

 • Lastbilar får inte leverera från Ningbo till de flesta närliggande städer.
 • Lastbilar får leverera från närliggande städer till Ningbo, men förare kommer då att stå inför en 14 dagars karantän innan de kan återvända till staden de kom ifrån.
 • Vissa städer kommer att tillåta lastbilar från Ningbo under förutsättning att förare kan ge ett negativt PCR-test inom 48 timmar, även om många förare fruktar att de kommer att sättas i 14 dagars karantän och därför har lagt till rejäla tilläggsavgifter till dessa jobb.

Sjöfraktsverksamhet

Med begränsad trafik som rör sig genom Ningbos terminaler, söker många shippers alternativ i mindre hamnar som inte hålls under samma restriktioner. Många tjänster är dock avstängda och därför är kapaciteten kraftigt begränsad.

Andra alternativa rutter inkluderar hamnen i Shanghai, där dock trängseln förväntas öka av de nu växande lastvolymerna.

Tyvärr har vi i dagsläget ingen indikation på när läget i Ningbo kommer att förbättras men vi uppdaterar er så fort vi får mer info om läget.

0 Continue Reading →

Sjöfrakt från Asien

Vi befinner oss fortfarande i en frustrerande situation med extremt långa transittider. Aldrig någonsin har modern sjöfart varit så sårbar som nu. Det är nu vi verkligen ser hur stoppet i Suezkanalen påverkar oss med stor köbildning i bl.a. Rotterdam.

Rederier stryker ankomster på kort varsel till stora hamnar för att försöka komma i kapp sina tidtabeller, både i Asien och Europa.

Hur ser det då ut framöver? Av världens alla containers som lämnade Asien under april har det visat sig att endast 4 av 10 containers lämnade sin ursprungshamn i tid. Man spår att det kommer att se likadant ut under maj och juni.

Det råder fortfarande en enorm containerbrist i Asien. Tre kinesiska tillverkare står för 80% av produktionen av containers till rederierna.

De har ökat sin tillverkning med ca 10%. Detta kommer dock ha en inverkan på kort sikt då tillverkningen inte ökar fort nog.

Man beräknar att 500 000 nya containers ska adderas till den asiatiska marknaden i början av juli.

Containers som för tillfället är tillgängliga befinner sig på ”fel” sida av jordklotet.

Har ni frågor, kontakta oss. Vi finns här för er!

E-mail                sto@conroute.se

Telefon             08-595 113 30

 

0 Continue Reading →

Sea/Air Service

Vi är glada att kunna erbjuder en Sea/Air Service från Asien till Sverige via Dubai

Kombinationsservice, sjöfrakt till UAE, flygfrakt till ARN

 • Billigare än flygfrakt
 • Direktflyg från DXB och AUH
 • Snabbare än sjöfrakt
 • Kort transit mellan containerhamn och flygplatsen
 • Minskad hanteringstid och kostnader vid destination
 • Utnyttja vår nya Sea/Air-service från Asien

Bangkok • Busan • Chennai • Jakarta • Ho Chi Minh • Taipei • Hong Kong • Mumbai • Ningbo

Port Klang • Shanghai • Shenzhen • Singapore • Tianjin • Xiamen • Karachi • Qingdao

till Stockholm-Arlanda

För mer information och förfrågningar, vänligen kontakta oss!

E-post:              sto@conroute.se

Telefon:            08-595 113 30

0 Continue Reading →

Gällande sjöfrakt från Asien

Tillgängligheten gällande sjöfrakt från Asien spås bli kritiskt låg under maj månad

 

Tillgången på tomcontainers hos rederierna har redan nått kritiskt låga nivåer och väntas förvärras under maj. Detta gäller framförallt frakt från Asien till Europa och USA.

Marknaden var äntligen på väg att återhämta sig trots pågående pandemi men blockeringen av Suezkanalen har tyvärr påverkar marknaden negativt.

 • Brist på kapacitet under de närmaste månaderna förväntas påverka den globala logistikkedjan negativt
 • Hamnbelastning och en enorm obalans i utrustning har lett till bokningstopp hos vissa rederier
 • Kinesiska hamnar har redan lite eller ingen utrustning tillgängligt
 • Ningbo är den överlägset hårdast drabbade hamnen, detta resulterar bl.a. i ytterligare avgifter för att allokera utrustning till området

 

Priserna har åter stigit uppåt och förutspås fortsätta göra det då tillgängligheten är mycket begränsad. Det är för närvarande näst in till omöjligt att hålla en bokning och pris i mer än några minuter. Även när bokningar har accepterats finns det risk att ytterligare kostnader tillkommer då utrustning måste allokeras till avgångshamnen.

Tyvärr ser situationen ut att bli värre innan den blir bättre för bokningar till Europa under de närmaste veckorna. Effekterna, orsakade av den pågående pandemin samt Suez-incidenten, fortsätter att markant påverka Asien. Det är en oerhört svår och frustrerande tid vi befinner oss i.

Vi på Conroute fortsätter att arbeta hårt för att säkra utrymme och utrustning samt att ordna med alternativa lösningar. Vi ber dock om er förståelse och tålamod! Vi gör vårt allra yttersta för att hantera och mildra dessa mycket utmanande och aldrig tidigare skådade omständigheter.

0 Continue Reading →