Tjänster

Som fraktförmedlare erbjuder vi bland annat följande lösningar;

LCL – styckegods
FCL – hellaster
Projekttransporter
Farligt gods

Våra globala tjänster omfattar:
Fullvärdigt tullombud för både export och import
Utvecklar skräddarsydda lösningar för att uppfylla särskilda transportkrav
Containerlastning/lossning
Lagring
Distribution

Kontakta oss gärna för mer information på 08-595 113 30, vår personal finns till för Dig!