Certifikat och Licenser

AEO-F
Security approval (regulated agent by Swedish transport agency) – säkerhetsgodkänd speditör
Kvalitetskontrollerade av Lars Öhman
Fullvärdig IATA agent
Säkerhetsrådgivare för farligt gods – alla transport sätt
Kreditvärdighet – AAA
Tullkredit