Kära kund,

Vi befinner oss nu tillsammans i ett läge där framtiden känns osäker och oviss med Covid-19. Conroute vet givetvis inte hur situationen kommer att utvecklas men förbereder oss dagligen för att snabbt möta de nya utmaningarna.

Genom åren har vi lärt oss att vara flexibla och lyhörda för de snabba vändningarna som sker i vår bransch. Vi vill att ni ska veta att vi är fullt rustade för att möta era behov framöver. Även om vissa länder stänger sina gränser gäller det inte transporter av gods, däremot kan det leda till fördröjningar och ökande kostnader i transportkedjan.

Trots situationen har vi alla möjligheter att assistera er när vi nu eventuellt måste hitta nya lösningar i en onormal situation. Oavsett situation finns det gods som måste vidare till mottagaren, dock kanske via nya rutter och transportsätt. Med vår mångåriga rutin och breda kunskap kan hjälpa er att finna passande lösningar.

Conroute har ett brett kontaktnät runt om i världen vad gäller transporter. Vi har god tillgång till terminaler för att hålla godset till dess att bäst lösning finns.

Här på Conroute är vi vanliga människor som arbetar, precis som du. Vi finns här för dig så att vi tillsammans kan arbeta för att minimera oron i denna situation.

Tveka aldrig att kontakta oss!