Bäste kund

Vi vill uppmärksamma dig på ett par förändringar som aviserats från tyska staten samt från EU

och som kommer att få konsekvenser för transporter inom Europa fr.o.m. slutet av 2023.

Förändrad Maut

Fr.o.m 2023-12-01 har tyska staten aviserat justeringar av den tyska mauten med + 83% vilken

påverkar såväl transporter till och från Tyskland som transit till andra länder.

Idag gäller MAUT enbart för 7,5-tons fordon och tyngre men från 1 juli 2024 kommer även fordon från 3,5 ton omfattas.

Vill du läsa mer om detaljerna för denna nya statliga pålaga, så hittar du information här:

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2023/054-wissing-aenderung-bundesfernstrassenmautgesetz.html

 

Fr.o.m. 2024 omfattas sjöfart av EU:s initiativ ETS

EU:s initiativ ETS (Emission Trading System), introducerades 2005 som ett verktyg för att

reducera utsläppen av växthusgaser. ETS innebär att de företag som förorsakar utsläppen

kommer att avgiftsbeläggas i relation till mängden utsläpp för att därigenom få dem att arbeta

för att reducera dessa, och sina kostnader.

Sjöfart kommer att integreras i ETS i tre steg, där det första steget införs 1 januari 2024 och

omfattar utsläppsrätter för 40% av utsläppen. År 2025 kommer ETS att omfatta 70% av

utsläppen och år 2026 ska 100% av de bekräftade utsläppen vara avgiftsbelagda.

Den sjöfart som påverkas initialt är person- och fraktfartyg med en bruttovikt överstigande 5000

ton och som trafikerar rutter inom EU. För rutter till och från EU gäller att 50% av utsläppen

omfattas. De kostnader som drabbar sjöfarten kommer att föras vidare i logistikkedjan till de aktörer

som nyttjar sjöfart för sina transporter.

 

Med vänliga hälsningar

Conroute AB

Joakim Hagman