Vi måste alla ta vår del av samhällsansvaret. Inte bara som enskild individ utan också som företag i näringslivet. Som vi alla vet är det våra barn och ungdomar som är vår framtid. Visste du att närmare 90% av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening? Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Dessa faktorer minska den ekonomiska belastningen på samhället.

För att den ideella idrottsrörelsen ska kunna verka optimalt krävs resurser och engagemang från näringslivet. Vi på Conroute har valt att ha ett samarbeta med Skånela IF. Skånela IF är en förening som arbetar med både bredd- och elitverksamhet och som har ett starkt fokus på integrations- och trygghetsfrågor.

Samarbetet med Skånela IF har genererat i två av våra medarbetare som vi gärna vill presentera lite närmare. När man ges möjligheten att växa upp med en idrott hur påverkas man som person? Vad kan en idrottare bidra med till näringslivet?

Här syns Mathias Pettersson (t.v.) och Isak Nielsen (t.h.) tillsammans med Skånela IF P15. 

Mathias Pettersson, tränare för Skånela IF’s utvecklingslag (pojkar födda 2006 och äldre). Conroute’s senaste rekrytering till vårt Arlandakontor. Mathias arbetar i huvudsak med flygtransporter.

När började du spela handboll?

– Jag började spela handboll när jag var 8 år gammal.

Vad har idrotten betytt för dig?

– Handbollen har betytt väldigt mycket för mig. Den har gett mig en uppfostran om hur man är en bra medmänniska, att man ger och tar och att man samarbetar för bästa resultat. Handbollen har också gett mig vänner för livet som jag fortfarande har idag.

Vad betyder handbollen för dig idag?

– Handbollen idag handlar mer om att försöka lära ut det jag själv blivit lärd en gång i tiden. Att få möjlighet att få forma morgondagens handbollsspelare till att bli så bra som de möjligtvis kan är det jag brinner för idag. Att se när någon lyckas med något som jag vet att de har kämpat med eller som lag kämpat med är värt alla sena kvällar i hallen. Sen att få vinna handbollsmatcher är ju inte fel det heller.

Vad tar du med dig från lagidrotten in i arbetslivet?

– Jag tar med mig, för att lyckas så måste man jobba mot samma mål. Man behöver ha alla med sig på tåget. Sen att man ser alla dagar som en utmaning mot sig själv. Att hela tiden vilja bli bättre på det man gör. Och det gör man lättast om man har med sig laget/arbetskamraterna på vägen.

 

Isak Nielsen, seniorspelare i Skånela IF’s herrlag. Sedan 2 år arbetar Isak på vårt Arlandakontor med sjötransporter.

När började du spela handboll?

– Började på bollskolan så var väl 6 år gammal.

Vad har idrotten betytt för dig?

– Idrotten har format en till den man är. Den har påverkat vilka man umgåtts med och vilka vänner man har och har haft genom åren, vilket i längden också influerat ens personlighet till den man är idag. Man har fått lära sig lyssna och följa instruktioner och direktiv men man har även fått lära sig att leda och samarbeta för att uppnå resultat och förbättring. Det är svårt att tänka vem eller vart man hade varit om man inte hade haft idrotten sedan barnsben.

Vad betyder handbollen för dig idag?

– Det är en väldigt stor del av ens liv. På många sätt är den en tillflyktsort som man kommer till varje kväll. Man kan gå in i den bubblan, fokusera helt på att göra sitt absolut bästa och hjälpa sitt lag. Den ger även ett socialt sammanhang och tillhörighet som är svårt att nå på att annat sätt. Att få kriga och svettas med 18 av sina polare 5 till 6 dagar i veckan för att nå vårt gemensamma mål är något som är unikt för lagidrotten.

Vad tar du med dig från lagidrotten in i arbetslivet?

– Väldigt mycket skulle jag säga. Samarbetsförmåga, en strävan efter att vilja bli bättre, problemlösning och hur man tänker utanför boxen är alla saker som jag lärt mig från idrotten som också är användbara i arbetslivet. Även hur man beter sig i en grupp för att hjälpa alla runt om kring sig, att få ut så mycket som möjligt av individerna är något som man blir bra på genom idrotten.

Ett stort tack till Skånela IF som inte bara är en plantskola för handbollsspelare utan även fostrar fina samhällsmedborgare som vi i näringslivet har möjlighet att ta del av!

Här kan du läsa mer om Skånela IF’s verksamhet.