Det är med en viss stolthet vi kan informera om att både Maria Granberg och Magnus Eldelöf har godkända IATA Dangerous Goods Certificat.

För att handlägga farligt gods måste minst två personer inom företaget ha denna utbildning, certifierad av IATA.

Det är ytterst viktigt att alla aktörer som arbetar med farligt gods även besitter kunskap om farligt gods.

Vad klassas då som farligt gods?
Farligt gods är ämnen och föremål som har egenskaper så att om de inte hanteras rätt under en transport utgör en risk för människor, djur eller omgivande miljö. Med omgivande miljö menas annat gods, fordon/transportmedel, luft, mark, byggnader, vatten och naturmiljö.

Är du osäker på eller har frågor om farligt gods? Kontakta gärna våra certifierade medarbetare Maria Granberg och Magnus Eldelöf eller vår säkerhetsrådgivare Eva Westling.