Den årliga tulldagen gick av stapeln den 18e oktober och vi på Conroute hade den stora äran att delta. Årets tulldag präglades till stor del av de enorma utmaningarna som vår bransch och hela samhället står inför i och med krig, lågkonjunktur samt en fortgående pandemi som fortfarande härjar i vissa delar av världen. Senast tidigare i veckan stängdes Ningbos hamn ner på grund av nytt utbrott.

Även om det var en ganska dyster start på dagen så fanns det mer än bara mörker att ta med sig. Tullverket är i full fart med att utveckla sitt nya system för att bidra med ökad säkerhet och kontroll i en mer och mer instabil värld. De senaste åren av pandemi har, trots allt hemskt den medfört, varit en viktig lärpeng för alla aktörer i transportkedjan.  Med nya lärdomar och erfarenheter siktar vi mot en starkare och mer slitstark kedja än någonsin.

Dagen avslutades med en intressant föreläsning från SAAB rörande cybersäkerhet och  deras arbete kring att säkra sin verksamhet från dessa hot. I och med att den teknologiska utvecklingen går framåt i en rasande takt gäller det att vi företag hänger med i den utvecklingen och ser till att vi är väl skyddade från både externa och interna hot.

Dagen var väldigt intressant och lärorik och vi från Conroute vill tacka både Tullverket och Stockholms Handelskammare som anordnade dagen.