Tillgängligheten gällande sjöfrakt från Asien spås bli kritiskt låg under maj månad

 

Tillgången på tomcontainers hos rederierna har redan nått kritiskt låga nivåer och väntas förvärras under maj. Detta gäller framförallt frakt från Asien till Europa och USA.

Marknaden var äntligen på väg att återhämta sig trots pågående pandemi men blockeringen av Suezkanalen har tyvärr påverkar marknaden negativt.

  • Brist på kapacitet under de närmaste månaderna förväntas påverka den globala logistikkedjan negativt
  • Hamnbelastning och en enorm obalans i utrustning har lett till bokningstopp hos vissa rederier
  • Kinesiska hamnar har redan lite eller ingen utrustning tillgängligt
  • Ningbo är den överlägset hårdast drabbade hamnen, detta resulterar bl.a. i ytterligare avgifter för att allokera utrustning till området

 

Priserna har åter stigit uppåt och förutspås fortsätta göra det då tillgängligheten är mycket begränsad. Det är för närvarande näst in till omöjligt att hålla en bokning och pris i mer än några minuter. Även när bokningar har accepterats finns det risk att ytterligare kostnader tillkommer då utrustning måste allokeras till avgångshamnen.

Tyvärr ser situationen ut att bli värre innan den blir bättre för bokningar till Europa under de närmaste veckorna. Effekterna, orsakade av den pågående pandemin samt Suez-incidenten, fortsätter att markant påverka Asien. Det är en oerhört svår och frustrerande tid vi befinner oss i.

Vi på Conroute fortsätter att arbeta hårt för att säkra utrymme och utrustning samt att ordna med alternativa lösningar. Vi ber dock om er förståelse och tålamod! Vi gör vårt allra yttersta för att hantera och mildra dessa mycket utmanande och aldrig tidigare skådade omständigheter.