Sex år efter att Conroute Air & Sea certifierades av svenska tullverket som en auktoriserad ekonomisk operatör (AEO-F), är vi nu stolta över att även Conroute Logistics har uppnått certifieringen AEO-F från och med den 26 februari 2020.

Denna certifiering är den högsta nivån som kan uppnås i EU: s program för auktoriserade ekonomiska operatörer (AEO) och omfattar ”tullförenklingar och säkerhet”.

En AEO-status innebär att företaget:

  • får en enklare tillståndshantering – AEO-kriterier återfinns i flera andra tillstånd
  • löper mindre risk att varuflödet till och från unionen blir utsatt för kontroll
  • kan lämna önskemål om kontrollplats
  • möjlighet till nedsättning för samlad garanti (CGU)
  • säkerställer en god kvalitet och intern kontroll genom att se över rutiner, flöden och system. Detta leder till att risken för fel i tullhanteringen minskar.
  • har möjlighet att använda sig av ömsesidigt erkännande (MRA).