Skip to Content

Nya utmaningar

Ännu ett internationellt företag har gett oss ansvaret att sköta deras frakter. Denna gång gäller det transporter av verktyg från England, Italien, Tyskland, Holland och Belgien till olika orter i […]

Frihandelsavtal med Japan

Du vet väl om att det sedan den 1 februari 2019 finns ett frihandel avtal på plats mellan Japan och EU? Till skillnad från andra frihandelsavtal kan du som importerar […]

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 654/2014 om utövande av unionens rättigheter inom internationella handelsregler genomförs handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i […]

Farligt gods

Det är med en viss stolthet vi kan informera om att både Maria Granberg och Magnus Eldelöf har godkända IATA Dangerous Goods Certificat. För att handlägga farligt gods måste minst […]

Kapacitetsbrist på lastbilar i USA

Under en längre tid har det varit kapacitetsbrist på lastbilar över hela USA där bland annat väderförhållandena den senaste tiden varit en bidragande orsak. Nu kommer USA att implementera en […]