Skip to Content

Teckna Er varuförsäkring via oss!

Visste Du att… …om godset transporteras på fartyg från till exempel Asien kan det inträffa ett ”Gemensamt Haveri”. Då är alla som har gods ombord skyldiga att var med och […]

Tullhantering

Vi har många års erfarenhet av tullrelaterade frågor då vi är en global speditör. Båda våra bolag är AEO-certifierade av Tullverket vilket innebär att vårt arbete håller både hög kvalité […]

Sjöfrakt från Asien

Vi vill alltid försöka vara bärare av goda nyheter men det är också vår skyldighet att informera våra kunder om den rådande situation som nu är. För tillfället är det […]

Brexit

För att vi ska kunna hantera och deklarera Era sändningar och därmed kunna arbeta så snabbt och effektivt som möjligt ber vi Er att kontrollera nedan för att se att […]

COVID-19 – Lättnader i Europa

Stora delar av Europa börjar nu lätta på restriktionerna vilket sänder positiva signaler. Detta gör att våra biltransporter inom Europa nu börjar återgå till ett normalläge. Dock kan det fortfarande […]