Skip to Content

Category Archives: Okategoriserade

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter

Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 654/2014 om utövande av unionens rättigheter inom internationella handelsregler genomförs handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater och om ändring av genomförandeförordning 2018/724.

I ett första steg ska tilläggsvärdetull på 10 % och 25 % tillämpas på import av produkter som förtecknas i bilaga I i 2018/886 från förordningens ikraftträdandedatum.

I ett andra steg ska ytterligare tilläggsvärdetullar på 10 %, 25 %, 35 % och 50 % tillämpas på import av varor som förtecknas i bilaga II från och med den 1 juni 2021, eller tidigare om frågan anmäls till WTO:s tvistlösningsorgan. I det senare fallet ska kommissionen i EUT offentliggöra ett tillkännagivande med angivande av den dag då detta avgörande har antagits eller anmälts.

Förordningen träder i kraft från den 22 juni.

0 Continue Reading →

Farligt gods

Det är med en viss stolthet vi kan informera om att både Maria Granberg och Magnus Eldelöf har godkända IATA Dangerous Goods Certificat.

För att handlägga farligt gods måste minst två personer inom företaget ha denna utbildning, certifierad av IATA.

Det är ytterst viktigt att alla aktörer som arbetar med farligt gods även besitter kunskap om farligt gods.

Vad klassas då som farligt gods?
Farligt gods är ämnen och föremål som har egenskaper så att om de inte hanteras rätt under en transport utgör en risk för människor, djur eller omgivande miljö. Med omgivande miljö menas annat gods, fordon/transportmedel, luft, mark, byggnader, vatten och naturmiljö.

Är du osäker på eller har frågor om farligt gods? Kontakta gärna våra certifierade medarbetare Maria Granberg och Magnus Eldelöf eller vår säkerhetsrådgivare Eva Westling.

0 Continue Reading →

Kapacitetsbrist på lastbilar i USA

Under en längre tid har det varit kapacitetsbrist på lastbilar över hela USA där bland annat väderförhållandena den senaste tiden varit en bidragande orsak. Nu kommer USA att implementera en ny förordning vilken kommer påverka lastbilstillgängligheten på de amerikanska vägarna.

Den nya förordningen, The Electronic Logging Device (ELD) träder i kraft den 1 april 2018. Förordningen är utformad för att säkerställa att körtider övervakas och olyckor som orsakas av bl.a. trötthet minskas.

Denna förordning väntas öka det befintliga höga trycket på åkeribranschen då tiden fordonen tillbringar på väg kommer att minska.

Det fortgående problemet med lastbilstillgänglighet, ny lagstiftning samt ökade bränslekostnader väntas öka kostnaderna för inrikesdragningarna i USA samt även förlänga ledtiderna.

Vi på Conroute tillsammans med våra samarbetspartners i USA kommer att fortsätta vårt arbete för att minimera eventuella konsekvenser för våra kunder.

Önskar ni läsa med om ELD besök gärna nedan länk;

https://www.trucks.com/2017/10/23/drivers-shortage-elds-trucking-concerns/

0 Continue Reading →

Strejken i Sveriges hamnar är avblåst

Den utlysta strejken är avblåst då Sveriges hamnar och Hamnarbetarförbundet nu enats i ett andrahandskontrakt.

Avtalet innebär att verksamheten i alla berörda hamnar nu återgår till det normala.

0 Continue Reading →

Conroute Group växer!

Conroute Group har varit delägare i SkanTrans Irland i 16 år men har nu förvärvat aktiemajoriteten i företaget.

Tillsammans med övriga skandinaviska partners vill vi vidareutveckla SkanTrans Irland till att bli det självklara alternativet för transporter till och från Skandinavien.

SkanTrans Irland flyttar inom kort till nya och mer ändamålsriktiga lokaler.

Vi önskar Conor Loughran med medarbetare lycka till.

0 Continue Reading →