Skip to Content

Category Archives: Okategoriserade

Nya trailers

Conroute i nytt partnerskap med TIP Trailer Services

Vi är glada att meddela att vi har startat ett nytt samarbete med TIP Trailer Services i Helsingborg för våra Irlandstrailers. Vi erbjuder snabba och tillförlitliga transporter med egna trailers till och från Sverige/Irland med kortast ledtid på marknaden.

Vi har en mycket hög servicenivå med kunden i fokus och därför är det viktigt för oss att vi har de bästa underleverantörerna. TIP känns Professionellt, Seriöst och Tryggt.

Vi ser fram emot ett långvarigt samarbetet.

Kontakta gärna Jenny för mer information. Vår personal finns till för Dig!

0 Continue Reading →

Tulldagen 2019

I en värld med handelskrig, sanktioner och Brexit finns det få frågor som är så heta idag som just tullfrågor. Att vi deltar på Tulldagen är en självklarhet.

Vi är redo, är Ni?

0 Continue Reading →

Nya utmaningar

Ännu ett internationellt företag har gett oss ansvaret att sköta deras frakter.

Denna gång gäller det transporter av verktyg från England, Italien, Tyskland, Holland och Belgien till olika orter i Sverige.

Vi tackar för förtroendet!

0 Continue Reading →

Frihandelsavtal med Japan

Du vet väl om att det sedan den 1 februari 2019 finns ett frihandel avtal på plats mellan Japan och EU?
Till skillnad från andra frihandelsavtal kan du som importerar ursprungsvaror från Japan få förmånsbehandling utan att ha något ursprungsintyg. Detta under förutsättning att du har kunskap om hur varorna fått japanskt ursprung och att du har tillgång till handlingar som styrker detta.

Har du frågor gällande handel med Japan? Kontakta oss!

0 Continue Reading →

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter

Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 654/2014 om utövande av unionens rättigheter inom internationella handelsregler genomförs handelspolitiska åtgärder avseende vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater och om ändring av genomförandeförordning 2018/724.

I ett första steg ska tilläggsvärdetull på 10 % och 25 % tillämpas på import av produkter som förtecknas i bilaga I i 2018/886 från förordningens ikraftträdandedatum.

I ett andra steg ska ytterligare tilläggsvärdetullar på 10 %, 25 %, 35 % och 50 % tillämpas på import av varor som förtecknas i bilaga II från och med den 1 juni 2021, eller tidigare om frågan anmäls till WTO:s tvistlösningsorgan. I det senare fallet ska kommissionen i EUT offentliggöra ett tillkännagivande med angivande av den dag då detta avgörande har antagits eller anmälts.

Förordningen träder i kraft från den 22 juni.

0 Continue Reading →