Bränsle- och valutatillägg 2019

Bränsle

November 37,4 %

Valutatillägg 

November:
Benelux 12,8 %
Danmark 8,3 %
England 11,1 %
Finland 8,8 %
Frankrike 7,4 %
Irland 15,0 %
Italien 14,0 %
Norge 4,8 %
Schweiz 57,6 %
Tyskland 12,6 %
Estland 14,0 %
Polen 6,1 %