Bränsle- och valutatillägg 2019

Bränsle

Juni 38,3 %

Valutatillägg 

Juni:
Benelux 12,4 %
Danmark 7,9 %
England 11,1 %
Finland 8,5 %
Frankrike 7,2 %
Irland 14,5 %
Italien 13,5 %
Norge 6,7 %
Schweiz 52,8 %
Tyskland 12,2 %
Estland 13,5 %
Polen 6,1 %