Bränsle- och valutatillägg 2018

Bränsle

Mars 28,7 %

Valutatillägg 

Mars:
Benelux 7,6 %
Danmark 4,7 %
England 4,9 %
Finland 5,2 %
Frankrike 4,4 %
Irland 8,9 %
Italien 8,3 %
Norge 1,4 %
Schweiz 42,1 %
Tyskland 7,5 %